wiara


wiara
wiara I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. wierze, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przekonanie, pewność, że coś jest prawdziwe; wierzenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Głęboka, niewzruszona wiara. Wiara w słuszność sprawy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ufność, zaufanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wiara we własne siły. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przekonanie o istnieniu istoty nadprzyrodzonej – Boga, i uznawanie za prawdziwe objawień boskich': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wiara w Boga, w bóstwo. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wierność, stałość; dochowanie wiary': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przyrzekać komuś wiarę. Złamać wiarę. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'grupa ludzi zżytych ze sobą; paczka': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stara, harcerska, żołnierska wiara. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}wiara II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. wierze {{/stl_8}}{{stl_7}}'religia, wyznanie, obrządek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wiara katolicka, prawosławna. Wiara chrześcijańska, muzułmańska. Przyjąć jakąś wiarę. ZOB. {{/stl_10}}{{stl_8}}{ktoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}bez czci i wiary; dawać – dać wiarę {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś, czemuś} {{/stl_8}}{{stl_7}};dochować {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}wiary; {{/stl_7}}{{stl_8}}{ktoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}małej wiary; nie do wiary; odsądzać – odsądzić {{/stl_7}}{{stl_8}}{kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}od czci i wiary; pokładać wiarę {{/stl_7}}{{stl_8}}{w kimś, w czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; przyjmować – przyjąć {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na wiarę; stara gwardia [wiara]; w dobrej [najlepszej] wierze; żyć {{/stl_7}}{{stl_8}}{z kimś} {{/stl_8}}{{stl_7}}na wiarę [na kocią łapę] {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wiara — [wiàrà] wie ein... (der is durchgrumpelt wiara Schnellzug...) …   Bayrische Wörterbuch von Rupert Frank

  • Wiara — f Polish form of VERA (SEE Vera) …   First names dictionary

  • wiara — ż IV, CMs. wierze; lm D. wiar 1. blm «przeświadczenie, przekonanie, pewność, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne; ufność, że coś się spełni, wierzenie w coś» Wiara w ideały, w słuszność jakiejś sprawy. Wiara we własne siły. Przywracać komuś… …   Słownik języka polskiego

  • wiara — 1. Człowiek (ludzie) małej wiary «o kimś wierzącym w sposób powierzchowny»: Nie wyrzekajcie się Boga, ludzie małej wiary, nie czcijcie fałszywych proroków i bałwanów, bo On odwróci się od was. P. Huelle, Weiser. 2. Dać czemuś wiarę «uwierzyć w… …   Słownik frazeologiczny

  • wiara — Grupa ludzi Eng. A group of people …   Słownik Polskiego slangu

  • wiara w człowieka — {{/stl 13}}{{stl 7}} przekonanie, że w naturze człowieka dominują szlachetne pierwiastki, że człowiek z natury jest dobry : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć, zachować, stracić wiarę w człowieka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stara gwardia [wiara] — {{/stl 13}}{{stl 7}} grupa ludzi dobrze się znających i współpracujących ze sobą (często w jakiejś instytucji itp.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wykrusza się już stara gwardia. Stara wiara trzymała się osobno i razem chodziła na piwo. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wia'ra — [wiàrà] wie ein... (der is durchgrumpelt wiara Schnellzug...) …   Bayrische Wörterbuch von Rupert Frank

  • Мазовецкий диалект польского языка — Мазовецкий диалект на карте диалектов польского языка, составленной на основе карты С. Урбаньчика[1][2] …   Википедия

  • Мазовецкий диалект — на карте диалектов польского языка, составленной на основе работ С. Урбанчика …   Википедия